Giá bản quyền Tableau

Giá bản quyền của Tableau #

Giá bản quyền của Tableau cho các sản phẩm chính của Tableau khi bạn triển khai trên On-Premise hoặc On-Cloud đều giống nhau

  1. Tableau Creator: 900 $US/User/Năm. Bao gồm bản quyền cho Tableau Desktop, Tableau Prep Builder và 1bản quyền cho Tableau Server hoặc Tableau Cloud dựa vào mô hình triển khai của bạn
  2. Tableau Explorer: 504 $US/User/Năm. Ứng dụng phân tích dữ liêu trên nền tảng Web, sử dụng các nguồn dữ liệu của Tableau Creator tạo ra. Bản quyền ngày giúp bạn tiết kiệm ngân sách đầu tư so với Tableau Creator
  3. Tableau Viewer: 180 $US/User/Năm. Ứng dụng dành cho các người dùng sử dụng các phân tích của bạn, các quản lý, lãnh đạo không có đủ thời gian để phân tích mà chỉ sử dụng kết quả phân tích, hoặc các dashboard của bạn xây dựng cho họ.

Hình vẽ dưới đây cho bạn thấy đầy đủ về bảng giá bảng quyền của Tableau

Bạn có thể tham khảo bảng giá của Tableau tại trang web chính hãng ở đây 

Ngoài ra, bạn còn thấy Tableau có các công cụ

  1. Tableau Data Management
  2. Tableau Advanced Management
  3. Tableau Embedded Analytics
  4. Einstein Discovery in Tableau
  5. Resource Blocks

Để được tư vấn chi tiết về các sản phẩm và giải pháp Tableau. Hãy liên lạc với BSD để bạn được tư vấn tốt nhất về các sản phẩm bạn cần đáp ứng với nhu cầu của bạn, tránh mua thừa sản phẩm và mua thiếu sản phẩm để xây dựng giải pháp, nền tảng dữ liệu cho doanh nghiệp của bạn.Hãy chát với chúng tôi ngay góc bên phải, phía cuối màn hình của bạn

What are your feelings
Updated on 4 November 2023