Chi tiết chức năng của Business Central

·

·

[featured_image]
Login is required to access this page
Download is available until [expire_date]
 • Version
 • Download 0
 • File Size 63.77 KB
 • File Count 1
 • Create Date 23 June 2024
 • Last Updated 23 June 2024

Chi tiết chức năng của Business Central

Tài liệu chi tiết chức năng của các phân hệ Business Central

Tóm tắt chức năng của tất cả các phân hệ chính trong Business Central:

 1. Tài chính:
  • Quản lý sổ cái, kế toán phải thu/phải trả
  • Lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị
  • Quản lý ngân quỹ, thanh toán, thu chi
 2. Bán hàng:
  • Quản lý khách hàng, báo giá, đơn đặt hàng
  • Theo dõi tình hình bán hàng và doanh thu
  • Lập hóa đơn, quản lý giao hàng
 3. Mua hàng:
  • Quản lý nhà cung cấp, yêu cầu mua, đơn đặt hàng
  • Theo dõi nhập kho, thanh toán cho nhà cung cấp
  • Lập phiếu nhập kho, quản lý tồn kho
 4. Quản lý kho:
  • Theo dõi số lượng, trạng thái hàng tồn kho
  • Quản lý nhập/xuất, chuyển kho, kiểm kê
  • Lập báo cáo tồn kho, luân chuyển hàng hóa
 5. Quản lý nhân sự:
  • Quản lý thông tin nhân viên, tuyển dụng, đào tạo
  • Theo dõi chấm công, nghỉ phép, lương thưởng
  • Lập các báo cáo về tình hình nhân sự
 6. Quản lý dự án:
  • Lên kế hoạch và theo dõi tiến độ, chi phí dự án
  • Phân công nhiệm vụ và quản lý công việc
  • Tích hợp với mua hàng, tài chính cho dự án
 7. Quản lý sản xuất:
  • Lập kế hoạch sản xuất, quản lý đơn đặt hàng sản xuất
  • Quản lý quy trình sản xuất, lệnh sản xuất
  • Theo dõi tiến độ, chi phí sản xuất
  • Tích hợp với quản lý kho và mua hàng nguyên vật liệu

Các phân hệ này tích hợp chặt chẽ với nhau, cung cấp một hệ thống quản lý kinh doanh toàn diện cho doanh nghiệp.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *