Azure Data Factory

·

·

Azure Data Factory

Azure Data Factory là công cụ công nghệ của Microsoft giúp bạn thu gôm rác dữ liệu từ tất cả các nơi mà bạn có thể thu gôm được, phân loại, tách nhằm tìm kiếm những giữ liệu có giá trị, những dữ liệu có thể chuyển đổi thành thông tin giúp cho các quản lý, lãnh đạo dùng các thông tin này để đưa ra các quyết định trong công việc hàng này, trong chiến lược phát triển triển của doanh nghiệp

Dữ liệu chỉ có thể trở thành tài sản, thành vàng và thành dầu mỏ khi nó có giá trị, tức là khi nó trở thành thông tin cho các nhà quản lý doanh nghiệp, cho các lãnh đạo doanh nghiệp đưa ra các quyết định vận hành doanh nghiệp

Trong tài liệu này, bao gồm các nội dung sau

  1. Giới thiệu về ADF: nó là công cụ gì, nó là gì, nó giúp gì cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó giới thiệu cho bạn các thành phần công nghệ nào của ADF mà giúp bạn chuyển rác dữ liệu thành tài sản. Công việc không đơn giản và ADF là một trong các công cụ mà bạn nên có
  2. Lưu trữ: thu gôm rác về thì chắc chắn bạn cần nơi chứa nó để rồi bạn ADF sẽ tham gia vào – và Microsoft cũng bán cho bạn nơi chứa rác này. Bạn có thể lưu ý là thể loại rác sẽ cần được lưu trữ trong cái chỗ chứa dữ liệu vừa có cấu trúc, vừa không có cấu trúc. Kiểu chứa này anh/em gọi là Data Lake – là có thể chứat tất tần tật các thể loại về dữ liệu thậm chí là file văn bản
  3. Database: là cơ sở dữ liệu mà bạn có thể định nghĩa để lưu lại thể loại dữ liệu đã được qua nhà máy ADF làm việc vài lần rồi, nói một cách nôm nay là đã sạch rồi, và thường được nghe tới bởi từ Data Warehouse. Tức là Data Warehouse chứa thể loại dữ liệu đã gọi là sạch sẽ rồi, sẵn sàng cho các nhà phân tích để tìm kiểm vàng trong đó, tài sản trong đó
  4. Trí tuệ nhân tạo AI – thời buổi này mà không nhắc tới bạn này thì có vẻ là lạc hậu nhẻ – bên cạnh các rule các quy định để sàn lọc dữ liệu thì việc đưa AI vào nó sẽ mềm hoá các nguyên tắc ngày và AI sẽ học thêm kiến thức và với kiến thức có sẵn, sẽ nhặt được các dữ liệu mà có thể mang lại giá trị cho manager A, cho manager B, hoặc là cho director A, director B

Mong là tài liệu sẽ mang lại giá trị cho các bạn đang mong muốn xây dựng nhà máy xử lý rác dữ liệu để mang lại thông tin, mang lại vàng, mang lại tài sản và mang lại dầu mỏ cho doanh nghiệp bạn


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *