Giá Dynamics 365. Tháng 10/2023

·

·

Giá của Dynamics 365

Tài liệu sau đây được Microsoft phát hành vào tháng 10/2023 nhằm hướng dẫn khách hàng lựa chọn đúng sản phẩm, và tính toán đúng giá để đưa vào các dự toán cho dự án đầu tư hạn mục bản quyền phần mềm của Microsoft

Tài liệu bao gồm các giá của

  1. Giá Dynamics 365 Business Central
  2. Giá Dynamics 365 for Sale, for Customer Service, for Field Services
  3. Dynamics 365 Customer Insight
  4. Dynamics 365 for Project Operation
  5. Dynamics 365 for eCommerce

Ngoài ra, tài liệu còn cung cấp cho các bạn về dòng sản phẩm liên quan như Phiên bản Enterprise, Professional và Teams member cho mỗi dòng sản phẩm

Tài liệu còn cung cấp cho bạn thông tin về Attached License khi mà bạn mua bản quyền từ ứng dụng thứ 2 trở đi, Microsoft cung cấp cho bạn giá rất tốt khi bạn mua từ ứng dụng thứ 2 trở đi. Ví dụ khi bạn mua Dynamics 365 for Sale ở giá 95 $US/User/Tháng, nhưng khi bạn mua tiếp Dynamics 365 for Customer Service thì đây chính là Attach License, và giá chỉ còn là 20 $US/User/Tháng mà thôi.

Bạn lưu ý việc so sánh giữa bản quyền cho Internal User và External User như khách hàng, đối tác, nhà phân phối của bạn, và cách tính giá của Microsoft.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *