Làm thế nào lựa chọn giải pháp lập kế hoạch nhu cầu

·

·

Làm thế nào để lựa chọn giải pháp cho Demand Planning

Tài liệu cung cấp cho bạn các vấn đề quan trọng, các điểm mấu chốt cần phải đặt ra khi bạn lựa chọn giải pháp công nghệ để xây dựng, quản lý và vận hành lập kế hoạch nhu cầu, và ngay cả việc lập các kế hoạch của các nghiệp vụ khác của doanh nghiệp bạn.

Tài liệu bao gồm

  1. Giới thiệu về mục tiêu của tài liệu này sẽ giúp bạn những việc gì
  2. Giải thích tại sao Demand Planning là vấn đề quan trọng đối với doanh nghiệp và đặc biệt là các nhà quản lý, quản trị của doanh nghiệp
  3. Cung cấp 6 bước bạn cần phải làm để lựa chọn đúng giải pháp công nghệ giúp bạn trong việc xây dựng, quản lý và vận hành ứng dụng lập kế hoạch nhu cầu
  4. Các vấn đề cốt lõi mà bạn cần phải đề ra khi lựa chọn giải pháp lập kế hoạch nhu cầu
  5. Và cuối cùng, chắc chắn nói về Acterys rồi – Acterys được xây dựng trên nền tảng Azure Cloud, Excel và Power BI sẽ là nền tảng mà bạn cần, giải pháp cho việc bạn lập kế hoạch nhu cầu. Được xây dựng trên nền tảng của Microsoft Excel để quản lý việc nhập liệu, quản lý dữ liệu và Power BI là công cụ tuyệt vời để bạn phân tích đưa ra các kịch bản nhằm tìm kiếm kịch bản phù hợp, tốt nhất cho doanh nghiệp bạn

Tài liệu rất hay cho các bạn, các doanh nghiệp, các nhà quản lý đang muốn tìm kiếm giải pháp quản lý Kế hoạch, Ngân sách, và Dự báo. Một giải pháp CPM Corporation Performance Management


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *