Tableau có thể triển khai On-Premise hay không?

·

·

Category: Tableau

Tableau có thể triển khai theo mô hình On-Premise và bạn có thể triển khai trên nền tảng hệ điều hành Windows hoặc Linux

Lưu ý là khi triển khai theo mô hình On-Premise, bạn cần phải mua thêm công cụ Advanced Analytics (tên cũ là Server Management), công cụ này hỗ trợ bạn quản lý các Server của bạn như cân bằng tải, điều hành các dịch vụ của Tableau và dữ liệu của Tableau có thể được đưa trên ổ cứng mạng cùng với việc Tableau tự điều hành các tác vụ của mình cho phù hợp với hệ thống phần cứng hiện tại, mang lại tốc độ cao nhất cho các phân tích của người dùng

Tag: Tableau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *